Verleende omgevingsvergunning / Zandkuilweg 8, 6051 HV te Maasbracht / Maasgouw / verzonden 6 februari 2024 / het plaatsen van een tijdelijke Kantoorunit

Bekendmaking voor bouwvergunning in Maasgouw

Geplaatst op Lokaalnieuwsmaasbracht.nl op: 16-2-2024

  1. Bekendmakingen Maasbracht
  2. Verleende omgevingsvergunning / Zandkuilweg 8, 6051 HV te Maasbracht / Maasgouw / verzonden 6 februari 2024 / het plaatsen van een tijdelijke Kantoorunit

bouwvergunning Zandkuilweg Maasbracht Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Maasbracht

Bezwaarschrift Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking (= datum verzonden) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 7000, 6050 AA te Maasbracht. U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.gemeentemaasgouw.nl/bezwaar-maken. Op grond van artikel 8:81 Algemene Wet Bestuursrecht kan, als er spoed vereist is, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Als u een voorlopige voorziening wilt aanvragen, dient u alsnog een bezwaarschrift in te dienen. Een voorlopige voorziening kan namelijk alleen aangevraagd worden als er een bezwaar- (of beroeps)procedure loopt.

Unknown

 Lokaalnieuwsmaasbracht.nl Redactie

Lokaalnieuwsmaasbracht.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Maasbracht. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Maasbracht

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.