Ontwerpbeschikking aanvraag Alcoholwetvergunning / Europlein 7, 6051 HM te Maasbracht / Maasgouw / verzonden 23 november 2023 / het uitoefenen van een horecabedrijf (Andreashal)

Bekendmaking voor overig in Maasgouw

Geplaatst op Lokaalnieuwsmaasbracht.nl op: 5-12-2023

  1. Bekendmakingen Maasbracht
  2. Ontwerpbeschikking aanvraag Alcoholwetvergunning / Europlein 7, 6051 HM te Maasbracht / Maasgouw / verzonden 23 november 2023 / het uitoefenen van een horecabedrijf (Andreashal)

overig Europlein Maasbracht Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Maasbracht

De ontwerp-beschikking met bijbehorende stukken wordt op grond van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 01 december 2023 ter inzage gelegd. Tijdens de kantooruren kunnen de betreffende stukken worden ingezien. De termijn voor het naar voren brengen van zienswijze bedraagt 6 weken. De termijn start met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd. Een ieder kan zienswijzen schriftelijk dan wel mondeling indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 7000, 6050 AA Maasbracht U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom).

Unknown

 Lokaalnieuwsmaasbracht.nl Redactie

Lokaalnieuwsmaasbracht.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Maasbracht. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Maasbracht

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.